Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 24 lutego i potrwa do 10 marca do godziny 15.00

Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną. 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie Urzędu Miejskiego 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy rekrutacji podstawowej.

Data Rodzaj czynności

od 24 lutego 2022 r. do 10 marca 2022 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 24 marca 2022 r. do godz. 12.00 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
29 marca 2022 r. o godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia)
4 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Przedszkole Samorządowe nr 7
"Kasztanowy Zakątek"
w Białymstoku
ul. Bydgoska 4
15-380 Białystok
tel. 85 742 14 28
email: ps7@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony