Od zawsze naszym priorytetem jest dobro dziecka.

Nasze przedszkole to placówka o wieloletniej tradycji. Każdego dnia dokładamy starań, aby Państwa Pociechy czuły się tu jak w domu. Chcemy zapewnić dzieciom bezpieczne dorastanie i umożliwić im wszechstronny rozwój, tak, aby wchodząc w szkolny etap życia były do niego dobrze przygotowane. Stawiamy na twórczość i kreatywność Waszych dzieci. Otwieramy je na świat i uczymy optymizmu.

slider image slider image slider image slider image slider image

Na etapie wychowania przedszkolnego, podstawową formą działalności każdego dziecka, jest zabawa. Według wielu przedstawicieli polskiej psychologii rozwojowej „zabawa jest naturalną, wrodzoną specjalną metodą uczenia się małego dziecka”.

W psychologii rozwojowej wieku dziecięcego możemy przeczytać o funkcjach jakie spełnia zabawa, jest formą uczenia się, zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń, dzięki którym uczy się celowo i skutecznie oddziaływać na otoczenie.

Podczas zabawy następuje kształtowanie uczuć i ich upust zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych.

Czynność zabawowa pełni także role socjalizacyjną. Dziecko uczy się współpracować z innymi, przystosowuje się do określonych norm  i zasad, a także kształci cechy, które są przydatne w życiu społecznym jak empatia, przyjaźń, wzajemny szacunek, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, cierpliwość.

Ideą wiodącą projektu „Między nami przedszkolakami” jest integracja międzygrupowa oraz kształcenie pozytywnych postaw społecznych; współpraca grupy starszej wiekowo z najmłodszą w trakcie różnorodnych zabaw.

Spotkanie I – PODRÓŻ DO KRAINY DZIECIĘCYCH EMOCJI

Podczas pierwszego spotkania przedszkolaki wybrały się autobusem do Krainy Dziecięcych Emocji gdzie uczyły się rozpoznawać i nazywać swoje uczucia. Starszaki otaczały opieką młodszych kolegów i wspólnie pokonywały kolejne etapy zajęć. Pierwszym zadaniem było wspólne malowanie zadań dotyczących podróży, których potrzebowaliśmy do pokonywania stacji. Gdy dojechaliśmy na miejsce uczyliśmy się rozpoznawać emocje, które ilustrowaliśmy poszczególnymi kolorami oraz wyrażaliśmy mimiką. Na koniec pojechaliśmy pociągiem zwiedzić poszczególne krainy oznaczające emocje złość, smutek, gniew, radość.