Od zawsze naszym priorytetem jest dobro dziecka.

Nasze przedszkole to placówka o wieloletniej tradycji. Każdego dnia dokładamy starań, aby Państwa Pociechy czuły się tu jak w domu. Chcemy zapewnić dzieciom bezpieczne dorastanie i umożliwić im wszechstronny rozwój, tak, aby wchodząc w szkolny etap życia były do niego dobrze przygotowane. Stawiamy na twórczość i kreatywność Waszych dzieci. Otwieramy je na świat i uczymy optymizmu.

slider image slider image slider image slider image slider image

19 czerwca przedszkolaki z grup I i IV ostatni raz w obecnym roku szkolnym spotkały się aby wspólnie zrealizować temat „Przedszkolny świat – razem łatwiej”. Zajęcia obejmowały działania muzyczno – plastyczno – ruchowe. Wybraliśmy się w wakacyjną podróż do krainy figur geometrycznych. Wykorzystując kolorowe chusty dzieci wspólnie tworzyły interpretacje do muzyki. Następnie w kołach na określony sygnał kolorowały figury. Maluszki pod okiem starszych kolegów układały wakacyjny obraz przedszkolaka: plażowicza, morskiego wilka, górskiego wędrowca i turysty.

21 maja po raz kolejny spotkały się grupy I i IV, aby kontynuować projekt "Między nami przedszkolakami". Zajęcia dotyczyły zabaw ruchowych z wykorzystaniem nietypowych przyborów gimnastycznych tj. worki na śmieci, plastikowe butelki, rolki po papierze toaletowym i gazety. Podczas zajęć przedszkolaki miały okazję wykorzystać własną pomysłowość i kreatywność w tworzeniu własnych ćwiczeń. Także po raz wtóry starszaki kształtowały opiekuńczą postawę wobec młodszych kolegów, zaś maluszki budowały poczucie bezpieczeństwa w trakcie wspólnych zabaw ze starszymi kolegami.

SPOTKANIE II – KARUZELA KOLORÓW – UCZYMY SIĘ DBAĆ O INNYCH

W trakcie drugiego spotkania starszaki otaczały kolejny raz opieką i uwagą młodszych kolegów. Były przewodnikami w zabawie, pomagały młodszym pokonywać kolejne zadania. Dbały aby młodsi koledzy dobrze czuli się w nowej sytuacji. Przedszkolaki uczyły się wzajemnego szacunku i zaufania, budowały wzajemne poczucie bezpieczeństwa.

SPOTKANIE III - MUZYCZNE INSPIRACJE - ZGODNIE WSPÓŁDZIAŁAMY

25 kwietnia, w ramach realizacji projektu ,,Między nami przedszkolakami", odbyło się 3 spotkanie ,,Muzyczne inspiracje - zgodnie współdziałamy". Dzieci z grup I i IV uczestniczyły w zabawach muzyczno - ruchowych, wykorzystując instrumenty perkusyjne oraz inne rekwizyty. Pozwoliło to rozbudzić w dzieciach ich naturalną kreatywność i twórcze zachowania. Ponadto dzieci miały okazję doskonalić umiejętność współpracy i zgodnego współdziałania z kolegami. Starsze przedszkolaki otaczały troską i opieką swoich młodszych kolegów, pomagając im podczas wykonywania zadań. Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze.

Na etapie wychowania przedszkolnego, podstawową formą działalności każdego dziecka, jest zabawa. Według wielu przedstawicieli polskiej psychologii rozwojowej „zabawa jest naturalną, wrodzoną specjalną metodą uczenia się małego dziecka”.

W psychologii rozwojowej wieku dziecięcego możemy przeczytać o funkcjach jakie spełnia zabawa, jest formą uczenia się, zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń, dzięki którym uczy się celowo i skutecznie oddziaływać na otoczenie.

Podczas zabawy następuje kształtowanie uczuć i ich upust zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych.

Czynność zabawowa pełni także role socjalizacyjną. Dziecko uczy się współpracować z innymi, przystosowuje się do określonych norm  i zasad, a także kształci cechy, które są przydatne w życiu społecznym jak empatia, przyjaźń, wzajemny szacunek, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, cierpliwość.

Ideą wiodącą projektu „Między nami przedszkolakami” jest integracja międzygrupowa oraz kształcenie pozytywnych postaw społecznych; współpraca grupy starszej wiekowo z najmłodszą w trakcie różnorodnych zabaw.

Spotkanie I – PODRÓŻ DO KRAINY DZIECIĘCYCH EMOCJI

Podczas pierwszego spotkania przedszkolaki wybrały się autobusem do Krainy Dziecięcych Emocji gdzie uczyły się rozpoznawać i nazywać swoje uczucia. Starszaki otaczały opieką młodszych kolegów i wspólnie pokonywały kolejne etapy zajęć. Pierwszym zadaniem było wspólne malowanie zadań dotyczących podróży, których potrzebowaliśmy do pokonywania stacji. Gdy dojechaliśmy na miejsce uczyliśmy się rozpoznawać emocje, które ilustrowaliśmy poszczególnymi kolorami oraz wyrażaliśmy mimiką. Na koniec pojechaliśmy pociągiem zwiedzić poszczególne krainy oznaczające emocje złość, smutek, gniew, radość.