Od zawsze naszym priorytetem jest dobro dziecka.

Nasze przedszkole to placówka o wieloletniej tradycji. Każdego dnia dokładamy starań, aby Państwa Pociechy czuły się tu jak w domu. Chcemy zapewnić dzieciom bezpieczne dorastanie i umożliwić im wszechstronny rozwój, tak, aby wchodząc w szkolny etap życia były do niego dobrze przygotowane. Stawiamy na twórczość i kreatywność Waszych dzieci. Otwieramy je na świat i uczymy optymizmu.

slider image slider image slider image slider image slider image

Temat:  „Bezpieczne spotkanie” - prelekcja pracownika straży miejskiej.

Cele

  • zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w kontakcie ze zwierzętami,
  • nauka sposobów zachowania się w sytuacji, gdy na ich drodze pojawi się obcy pies.

Strażnik miejski na spotkanie z dziećmi przyprowadził tresowanego psa o imieniu Ajaks. Pies wykonywał wszystkie komendy wydawane przez swojego tresera, były to komendy: „daj głos”, „stój”, „siad”, „zostań” itd.

ZAJĘCIA 1

Temat:„ Na ulicy” - zapoznanie dzieci z elementarnymi zasadami ruchu drogowego.

Cele:

·        zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego przechodzenia przez ulicę,

·        ćwiczenie reakcji na właściwy kolor świateł dla pieszych,

·        wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

ZAJĘCIA 2

Temat: Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Cele:

  • zapoznanie dzieci z budową ulicy: jezdnia, chodnik oraz  z urządzeniami drogowymi: znaki drogowe, sygnalizatory świetlne;
  • wdrażanie dzieci do przechodzenia w miejscach dozwolonych: pasy - zebra, znak drogowy - przejścia dla pieszych, sygnalizator świetlny.

Blok tematyczny nr I: Bezpieczny -niebezpieczny

Zajęcia 2

Temat:Rozróżnianie bezpiecznych i niebezpiecznych przedmiotów.

Cele: Zapoznanie dzieci z przedmiotami dla nich bezpiecznymi i niebezpiecznymi. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z używania przedmiotów niebezpiecznych: np. zabawa zapałkami, ostrymi przedmiotami itp. Oznakowanie miejsc niebezpiecznych w sali.

Zajęcia 1

Temat:„Pan policjant” - spotkanie z policjantem.

Cele: Zapoznanie dzieci z pracą jaką wykonuje policjant. Zapoznanie z wyglądem munduru oraz akcesoriami, którymi się posługuje w pracy. Ukazanie policjanta jako osoby pomagającej innym np. przeprowadzenie dzieci przez ulicę.

Blok tematyczny nr I: Bezpieczny niebezpieczny

Zajęcia 1

Temat:„Niebezpieczne zabawy” - historyjka obrazkowa. Ewakuacja.

Cele: Rozróżnianie sytuacji bezpiecznych i niebezpiecznych. Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznej ewakuacji.