Od zawsze naszym priorytetem jest dobro dziecka.

Nasze przedszkole to placówka o wieloletniej tradycji. Każdego dnia dokładamy starań, aby Państwa Pociechy czuły się tu jak w domu. Chcemy zapewnić dzieciom bezpieczne dorastanie i umożliwić im wszechstronny rozwój, tak, aby wchodząc w szkolny etap życia były do niego dobrze przygotowane. Stawiamy na twórczość i kreatywność Waszych dzieci. Otwieramy je na świat i uczymy optymizmu.

slider image slider image slider image slider image slider image

W ramach programu Bezpieczny Przedszkolak we wtorek 9 maja dzieci z grupy IV miały okazję uczestniczyć w spotkaniu ze strażakami z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku. W dniu tym przed nasze przedszkole zajechał  wóz strażacki, który wzbudził wśród dzieci ogromne zainteresowanie. W trakcie spotkania przedszkolaki dowiedziały się na czym polega praca strażaków i w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, która nie tylko gasi pożary, ale również jest wzywana do wypadków samochodowych, do skażeń chemicznych, do usuwania gniazd owadów i innych zadań. Strażacy zademonstrowali dzieciom w jaki sposób działa wąż strażacki oraz inne akcesoria strażackie. Ponadto, przedszkolaki mogły wejść do wozu strażackiego i obejrzeć jego wnętrze. Jednak najwięcej radości sprawiło dzieciom przymierzenie hełmu strażackiego. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną  wiedzę.

Temat:  „Bezpieczne spotkanie” - prelekcja pracownika straży miejskiej.

Cele

 • zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w kontakcie ze zwierzętami,
 • nauka sposobów zachowania się w sytuacji, gdy na ich drodze pojawi się obcy pies.

Strażnik miejski na spotkanie z dziećmi przyprowadził tresowanego psa o imieniu Ajaks. Pies wykonywał wszystkie komendy wydawane przez swojego tresera, były to komendy: „daj głos”, „stój”, „siad”, „zostań” itd.

Zajęcia 1

Temat:„Pan policjant” - spotkanie z policjantem.

Cele: Zapoznanie dzieci z pracą jaką wykonuje policjant. Zapoznanie z wyglądem munduru oraz akcesoriami, którymi się posługuje w pracy. Ukazanie policjanta jako osoby pomagającej innym np. przeprowadzenie dzieci przez ulicę.

ZAJĘCIA 1

Temat:„ Na ulicy” - zapoznanie dzieci z elementarnymi zasadami ruchu drogowego.

Cele:

·        zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego przechodzenia przez ulicę,

·        ćwiczenie reakcji na właściwy kolor świateł dla pieszych,

·        wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

ZAJĘCIA 2

Temat: Wycieczka na skrzyżowanie ulic

Cele:

 • zapoznanie dzieci z budową ulicy: jezdnia, chodnik oraz  z urządzeniami drogowymi: znaki drogowe, sygnalizatory świetlne;
 • wdrażanie dzieci do przechodzenia w miejscach dozwolonych: pasy - zebra, znak drogowy - przejścia dla pieszych, sygnalizator świetlny.

Blok tematyczny nr I: Bezpieczny -niebezpieczny

Zajęcia 2

Temat:Rozróżnianie bezpiecznych i niebezpiecznych przedmiotów.

Cele: Zapoznanie dzieci z przedmiotami dla nich bezpiecznymi i niebezpiecznymi. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z używania przedmiotów niebezpiecznych: np. zabawa zapałkami, ostrymi przedmiotami itp. Oznakowanie miejsc niebezpiecznych w sali.

 

X

Szanowna/y Pani/Panie,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku, ul. Bydgoska 4, 15-380 Białystok:

 1. Przedszkole Samorządowe nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku.
 3. Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie PS nr 7 „Kasztanowy Zakątek”. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 742 14 28 lub pocztą elektroniczną: iodps7@wp.pl