PLlogotype

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
NR 7 W BIAŁYMSTOKU
KASZTANOWY ZAKĄTEK
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu użytkownikom uprawnionych do zarządzania treścią. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Więcej...

Grupy w naszym przedszkolu

GRUPA I

Wychowawcy:
Elżbieta Murawska, Agnieszka Mazur

I oddział to grupa maluchów. Wiedzę zdobywają tu dzieci od 3 roku życia. Pracują tu Panie Ela Murawska i Agnieszka Mazur. Pomagają im ukochane przez dzieci panie Justynka i Małgosia. Każdego dnia maluchy uczą się jak być dobrym przedszkolakiem. Zdobywają najważniejsze umiejętności takie jak: współdziałanie w grupie, samoobsługa, zgodna zabawa. Uczą się też wierszyków i piosenek dostosowanych do ich wieku. Mimo tego, że we wrześniu słychać czasami płacz w sali, to już w październiku maluchy dziarsko stawiają czoła nowym wyzwaniom i wspólnie z paniami są gotowe do odkrywania świata.

 

GRUPA II

Wychowawcy:

Iwona Abramowicz-Bołtuć, Anna Smarżewska 

W grupie II uczą się 4-latki oraz starsze 3-letnie. W arkany wiedzy wprowadzają je pani Ania i pani Iwona. Swoją pomocą zawsze służą niezastąpione pani Jola i pani Danusia. Dzieci pogłębiają zdobytą wcześniej wiedzę, nawiązują kontakty, śpiewają, rysują i przede wszystkim uczą się przez zabawę. Podjęte tematy kompleksowe charakteryzuje narastający stopień trudności odpowiedni do wzrastających możliwości i umiejętności dzieci, a więc adekwatny do ich poziomu rozwoju. Wybrane przez wychowawczynie zajęcia wpływają na rozwój umysłowy. Szereg z nich przyczynia się do rozwoju mowy i wyrabiania nawyków higienicznych. Zabawy rytmiczne i muzyczne pomagają w przezwyciężaniu lęków i dają mnóstwo okazji do zabawy.

GRUPA III

 Wychowawcy:

Dorota Łukjańczuk, Jolanta Zajczyk

W grupie III wychowawczyniami są panie Dorotka i Ula. Pomocą i radą służy przedszkolakom również pani Gienia. Uczęszczają tu dzieci 4 -letnie. Z uwagi na indywidualne różnice między dziećmi, nauczycielki stosują różne metody i techniki pracy. Doskonałym ćwiczeniem dziecięcej pamięci jest nauka krótkich wierszyków a także wyliczanek. Pozwalają one w naturalny sposób, łatwo i szybko zapamiętywać różnorodne teksty. Również zabawa w teatr to świetna okazja do zabaw rozwijających wyobraźnię, wyczucie przestrzeni i umiejętność bezkolizyjnego poruszania się w grupie. Przedszkolaki doskonalą też umiejętności liczenia, rozpoznawania własnego imienia i niektórych liter, wyrabiają nawyki higieniczne i usprawniają samoobsługę. W dalszym jednak ciągu najlepszą okazją do uczenia się jest zabawa.

 

GRUPA IV

Wychowawcy:

Urszula Gajdzińska - Kulesza, Katarzyna Petelczyc

Grupa IV to grupa dzieci 4-5- letnich. Pracują tu panie Ula i Kasia P. Pomaga im pani Bogusia. Dzieci dzielnie przygotowują się do zadań które już niedługo będą ich udziałem w szkole. Piszą szlaczki, liczą, śpiewają. Ich procesy myslowe nadal sa konkretno - wyobrażeniowe, ale pojawiają się zaczątki rozumowania operacyjnego. Oprócz obowiązków zawsze znajdują czas na wspólną zabawę. Uwielbiają wycieczki i spacery oraz zabawy na świezym powietrzu. 

  GRUPA V

Wychowawcy:

Aleksandra Meina, Katarzyna Żmojda

Myślenie dzieci 5-6-letnich jest w coraz większym stopniu logiczno-abstrakcyjne. Starszaki mają zwiększoną zdolność koncentracji, uwagi, bardziej zróżnicowane i bogatsze słownictwo niż dzieci z młodszych grup wiekowych. Dlatego też mają wiele zajęć dydaktycznych i uczęszczają na liczne zajęcia dodatkowe. W oddziale V praca skupia się na przygotowaniu dzieci do edukacji szkolnej. Skupiamy się na tym, aby nasze przedszkolaki osiągnęły dojrzałość szkolną. A to nie tylko przygotowanie do czytania i pisania, ale przede wszystkim emocje. Dlatego dbamy o ich rozwój umysłowy, społeczno-uczuciowy, fizyczny, tak, aby stając u progu szkoły nie bały się czekających ich tam wyzwań. W arkana wiedzy wtajemniczają je panie Ola i Kasia Ż. A pomaga im pani Ewa.