Od zawsze naszym priorytetem jest dobro dziecka.

Nasze przedszkole to placówka o wieloletniej tradycji. Każdego dnia dokładamy starań, aby Państwa Pociechy czuły się tu jak w domu. Chcemy zapewnić dzieciom bezpieczne dorastanie i umożliwić im wszechstronny rozwój, tak, aby wchodząc w szkolny etap życia były do niego dobrze przygotowane. Stawiamy na twórczość i kreatywność Waszych dzieci. Otwieramy je na świat i uczymy optymizmu.

slider image slider image slider image slider image slider image

6.30 – 7.45

Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne;

7.45 – 8.15

Indywidualne wspomaganie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, obserwacje pedagogiczne, (pozostałe dzieci zabawy dowolne);

8.15 – 8.30

Zestaw ćw. porannych i czynności higieniczno – porządkowe;

8.30 – 9.00

I śniadanie;

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne;

10.00 – 10.30

Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne;

10.30 – 11.20

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe, praca w kąciku przyrody;

11.20 – 11.30

Zabawa ruchowa i czynności higieniczno – porządkowe;

11.30– 12.00

II śniadanie;

12.00 - 13.15

Indywidualne wspomaganie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym (pozostałe dzieci zabawy dowolne); leżakowanie w grupach młodszych;

13.15 – 13.30

Czynności higieniczno – porządkowe;

13.30 – 14.00

Obiad;

14.00 – 14.30

Bajkoterapia, ćw. relaksacyjne, praca z książką, zabawy tematyczne, wg zainteresowań;

14.30 – 16.30

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe, praca w kąciku przyrody, praca wyrównawcza, obserwacje pedagogiczne;

16.30 – 17.30

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne;

Godziny pracy nauczycielek w poszczególne dni tygodnia

Dyrektor Iwona Abramowicz - Bołtuć przyjmuje interesantów w każdą środę i czwartek w godzinach 11.00 - 13.00

Nauczycielki

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Elżbieta Murawska

Katarzyna Żmojda

Grupa I

630-1130

1130 - 1630

 630-1130

1130 - 1630

 630-1130

1130 - 1630

 630-1130

1130 - 1630

 630-1130

1130 - 1630

 Iwona Abramowicz - Bołtuć

Agnieszka Mazur

 Grupa II

 -

800 -1600

 -

800 - 1200

1130 – 1530

800 – 1130

1130 – 1530

800 – 1130

-

900 - 1500

 Aleksandra Meina

Anna Smarżewska 

Grupa III

 700-1130

1130 - 1630

 700-1200

1200 - 1630

w tym grupa II

1200 -1500

 700-1130

1130 - 1630

 700-1130

1130 - 1630

 700-1030

1030 – 1600

Dorota Łukjańczuk

Jolanta Zajczyk

Grupa IV

 730-1230

1230 - 1730

 730-1230

1230 - 1730

 730-1230

1230 - 1730

 730-1230

1230 - 1730

 730-1230

1230 - 1730

Urszula Gajdzińska - Kulesza

Katarzyna Petelczyc

Grupa V

 700-1130

1130 - 1530

 730-1130

1130 - 1600

700-1130

1130 - 1600

 700-1130

1130 - 1600

 730-1200

1200 - 1630

Rozkład zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/2018

harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym

 

Rozkład zajęć dodatkowych - kół zainteresowań

 

Koło 

Prowadzący

plastyczne

Agnieszka Mazur

plastyczne / origami

Anna Smarżewska

badawcze

Jolanta Zajczyk

terapeutyczne koło czytelnicze

Dorota Łukjańczuk

teatralne

Aleksandra Meina

kulinarne

Katarzyna Petelczyc, Anna Smarżewska

biblioteka dla dzieci i rodziców

Jolanta Zajczyk, Urszula Gajdzińska - Kulesza

 

 

 

X

Szanowna/y Pani/Panie,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku, ul. Bydgoska 4, 15-380 Białystok:

  1. Przedszkole Samorządowe nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku.
  3. Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie PS nr 7 „Kasztanowy Zakątek”. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 742 14 28 lub pocztą elektroniczną: iodps7@wp.pl