Od zawsze naszym priorytetem jest dobro dziecka.

Nasze przedszkole to placówka o wieloletniej tradycji. Każdego dnia dokładamy starań, aby Państwa Pociechy czuły się tu jak w domu. Chcemy zapewnić dzieciom bezpieczne dorastanie i umożliwić im wszechstronny rozwój, tak, aby wchodząc w szkolny etap życia były do niego dobrze przygotowane. Stawiamy na twórczość i kreatywność Waszych dzieci. Otwieramy je na świat i uczymy optymizmu.

slider image slider image slider image slider image slider image

W dniu 19.09.2017 przedszkolaki z grupy IV, korzystając z pięknej pogody wybrały się na wycieczkę na pobliskie skrzyżowanie. Celem wycieczki było zastosowanie w praktyce zdobytych wiadomości dotyczących bezpiecznego poruszania się po chodnikach oraz przechodzenia przez ulicę. Starszaki ćwiczyły prawidłowe przechodzenie na drugą stronę jezdni na skrzyżowaniu oraz na przejściu bez sygnalizacji. Ponadto dzieci obserwowały ruch uliczny oraz podejmowały próby rozpoznawania i nazywania mijanych znaków drogowych.

W piątek 22 września odbyło się spotkanie dzieci z grup IV i V z policjantem dzielnicowym z Komendy Policji w Białymstoku. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak ważna i odpowiedzialna jest praca policjanta, mogły zobaczyć, jak wygląda jego umundurowanie i wyposażenie. Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudziły policyjne kajdanki, lizak oraz czapka. Ponadto, pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Przedszkolaki czynnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami. Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały odblaski i kolorowanki, same natomiast wręczyły panu policjantowi podziękowanie.

  Zapraszam do obejrzenia wierszy Erica Carle "Brown bear" i "Very hungry catepilar", które dzieci poznały w tym miesiącu.

 

Tradycyjnie już, 20 września obchodziliśmy w Kasztanowym Zakątku ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Tego dnia zamiast normalnych zajęć Panie przygotowały zabawy, konkursy i niespodzianki dla naszych milusińskich. Mamy nadzieję, ze nasze Przedszkolaki odczuły, iż są dla nas najważniejsze!

Grupa I

Grupa II

Grupa III

 

Grupa IV

Grupa V

 

podziękowanie pdf 1

 

X

Szanowna/y Pani/Panie,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku, ul. Bydgoska 4, 15-380 Białystok:

  1. Przedszkole Samorządowe nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku.
  3. Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie PS nr 7 „Kasztanowy Zakątek”. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 742 14 28 lub pocztą elektroniczną: iodps7@wp.pl