Od zawsze naszym priorytetem jest dobro dziecka.

Nasze przedszkole to placówka o wieloletniej tradycji. Każdego dnia dokładamy starań, aby Państwa Pociechy czuły się tu jak w domu. Chcemy zapewnić dzieciom bezpieczne dorastanie i umożliwić im wszechstronny rozwój, tak, aby wchodząc w szkolny etap życia były do niego dobrze przygotowane. Stawiamy na twórczość i kreatywność Waszych dzieci. Otwieramy je na świat i uczymy optymizmu.

slider image slider image slider image slider image slider image

10 maja przedszkolaki z grupy V, zawitały w gościnne progi biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego. W związku z realizowanym tematem tygodniowym, przemiłe panie Bibliotekarki uzupełniły naszą wiedzę o etapach powstawania książek. Dzieci mogły również zwiedzić bibliotekę, wybrać i poczytać sobie książki, jak również porozmawiały o zasadach korzystania z książek. W nagrodę za wspaniałe zaangażowanie, panie wręczyły dzieciom przepiękne zakładki, a dzieci w podziękowaniu przekazały pracownicom biblioteki drobny upominek. To była bardzo pouczająca lekcja!

8 maja gościliśmy w naszych progach muzyków z grupy Atre-Muza. Ich audycja wprowadziła nas w świat muzyki irlandzkiej. Po tym pełnym zaskakujących zdarzeń i zwyczajów kraju naszą przewodniczką była Brenda. Dzięki niej dzieci dowiedziały się co to dudy, nauczyły się przyśpiewek w irlandzkim stylu, jak również przemaszerowały w irlandzkiej paradzie. Zabawie i radości nie było końca, jak to na Zielonej Wyspie.

 

Zapraszamy wszystkie Mamy na uroczyste obchody ich świ ęta w przedeszkolu. Spotkania odbędą się w następującym terminie:

Grupa I - 24 maja (czwartek) o godzinie 15.00

Grupa II - 24 maja (czwartek) o godzinie 15.30

Grupa III - 24 maja (czwartek) o godzinie 16.00

Grupa IV - 28 maja (poniedziałek) o godzinie 15.00

Grupa V - 28 maja (poniedziałek) o godzinie 15.30

Serdecznie zapraszamy!

9 maja w naszym przedszkolu odbył się pierwszy przegląd recytatorski pt. "Kocham Cię Polsko". Celem przeglądu była popularyzacja wierszy narodowych, uwrażliwianie na piękno naszej Ojczyzny, kształtowanie wśród najmłodszych postaw patriotycznych, upowszechnianie kultury żywego słowa oraz rozwijanie umiejętności recytatorskich. Do przeglądu zgłosiło się 14 dzieci, które wraz z rodzicami, samodzielnie wybierały i przygotowywały wiersze do recytacji. Młodym recytatorom przysłuchiwała się komisja w składzie: Pani Dyrektor Iwona Abramowicz - Bołtuć, Pani Wicedyrektor Katarzyna Petelczyc i przedstawicielka Rady Rodziców Pani Krystyna Jakimik - Jarosz. Wszystkim uczestnikom przyznano równorzędne nagrody, a na koniec na  uczestników czekał słodki, biał-czerwony oczywiście, poczęstunek.

Uczestnikom oraz zaangażowanym rodzicom serdecznie dziękujemy!

Przypominamy, iż 14 maja (najbliższy poniedziałek) dzieci z grup I i II wyjeżdżają na wycieczkę. W tym dniu śniadanie wydawane będzie od godziny 8.10 do 8.30. Wyjazd planowany jest na godzinę 8.50. Prosimy o punktualność, ubranie dzieci stosownie do pogody oraz NIE DAWANIE PRZEKĄSEK ani NAPOJÓW.

 

X

Szanowna/y Pani/Panie,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku, ul. Bydgoska 4, 15-380 Białystok:

  1. Przedszkole Samorządowe nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku.
  3. Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie PS nr 7 „Kasztanowy Zakątek”. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 742 14 28 lub pocztą elektroniczną: iodps7@wp.pl