Od zawsze naszym priorytetem jest dobro dziecka.

Nasze przedszkole to placówka o wieloletniej tradycji. Każdego dnia dokładamy starań, aby Państwa Pociechy czuły się tu jak w domu. Chcemy zapewnić dzieciom bezpieczne dorastanie i umożliwić im wszechstronny rozwój, tak, aby wchodząc w szkolny etap życia były do niego dobrze przygotowane. Stawiamy na twórczość i kreatywność Waszych dzieci. Otwieramy je na świat i uczymy optymizmu.

slider image slider image slider image slider image slider image

30 maja odbyła się w naszym przedszkolu audycja muzyczna pt „Co to jest rytm?- opowieści Kłapouchego”. Artyści przedstawili nam historię czwórki przyjaciół : Kubusia Puchatka, Tygryska, Kłapouchego i Prosiaczka którzy w bardzo prosty sposób opowiedzieli o różnych rodzajach rytmu i o tym jak bardzo jest on w muzyce potrzebny. Pokazali również jak ważna jest rola rytmu w utworach przeznaczonych do tańca, takich jak walc, polka , samba itd.

ubiegłym tygodniu w grupie IV i odbyły się zajęcia programu edukacyjnego pt. ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne?”.

Celem tego programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy dzieci na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych u dzieci od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne;

 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych;

 • propagowanie zdrowego stylu życia;

 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Podczas zajęć w przedszkolu dzieci poznały wiele produktów ekologicznych oraz znaczek ,,Eko” jaki znajduje się na opakowaniu tych produktów. Obejrzały film pt. ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne?” - uważnie śledząc proces ich powstawaniaWspólnie utworzyły - ,,Piramidę zdrowego żywienia i stylu życia” oraz analizowały jej zawartość. Na zakończenie zajęć dzieci nadawały sobie  nowe ,,Eko imiona”. Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach otrzymały przygotowaną dla nich publikację.

Z tego wniosek jest logiczny, że wybieram produkt… EKOLOGICZNY!

 

Grupa V

ZAJECIA 1 

ZAJĘCIA 2

 

Grupa IV

ZAJĘCIA 1 i 2

Uwaga Rodzice!

Od miesiąca kwietnia 2021, informacja o płatnościach za przedszkole, będzie wysyłana na Państwa adresy mailowe podane w kartach zapisu. Prosimy o sprawdzanie skrzynek poczty elektronicznej, w tym spamu. W razie, gdyby ktoś z Państwa nie otrzymał informacji o płatnościach, prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu. 

Uwaga!

Z radością informujemy, że od 19 kwietnia znów możemy normalnie pracować i czekamy na wszystkie nasze dzieci.

PS. Grupa III zakończyła już leżakowanie. Proszę nie przynosić pościeli.

Aktualizacja 29.03

W związku z rozporządzeniem MENiN

od poniedziałku 29 marca

przedszkola pozostają zamknięte.

Do placówki mogą do uczęszczać dzieci, rodziców którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

po wypełnieniu odpowiedniej deklaracji KLIKNIJ.

Prosimy o sprawdzanie aktualności na stronie internetowej przedszkola.